GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en uppsättning regler för Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i samband med behandling av personuppgifter. Förordningen (EU 2016/79) implementerades av EU-parlamentet från och med den 27 april 2016. De primära syftena med GDPR är 1) att ge EU-medborgare ytterligare kontroll över uppgifter som lämnas till företag, och 2) att ge företagen riktlinjer för när de behandlar uppgifter från EU-medborgare.

Stater utanför EU/EES har olika regler för behandling av personuppgifter. Vissa regelverk liknar GDPR, medan andra är mycket begränsade. Globala företag tenderar att följa GDPR eftersom det anses vara en ledande standard för databehandling.

World Wide Web består av miljontals webbplatser som kräver att specifik data placeras på besökarnas datorer. Lagrade data kan kategoriseras som:

    Spårbar

    Ej spårbart

Denna webbplats kräver inte att spårbar data lagras på besökarnas datorer för att fungera som avsett. Alla besökare förblir helt anonyma. Den enda icke-spårbara data som samlas in är relaterad till teknisk analys. Vi använder ett SSL (Secure Socket Layer) för att skydda dataöverföring till/från vår webbplats.

Spårbar data tillhandahålls endast av besökare som kontaktar oss. Valet är ditt, vad du skriver och tar med. Om du väljer att kontakta oss kommer vi att veta om den information du lämnar. När vi har svarat på ditt e-postmeddelande kommer det att raderas permanent tillsammans med eventuella bilagor som du kan ha inkluderat. Vi lagrar inga identifierbara uppgifter.

Denna webbplats är avsedd för besökare som är vuxna, vilket definieras som 18 år eller äldre.

Om du har några frågor relaterade till GDPR eller din integritet kan du kontakta oss när som helst.

Det rekommenderas att ansöka om ESTA inom 72 timmar efter resan

Alla passinnehavare från Visa Waiver-länder måste ansöka om sin ESTA online